คลั่ง Ost. เกมปรารถนา | ทอม อิศรา | Official MV

35.9K view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนอง/เรียบเรียงปรเมศวร์ เหมือนสนิท

New Release CH3 Soundtrack

ทั้งหมด 99 เพลง

คลั่ง Ost. เกมปรารถนา ศิลปิน : ทอม อิศรา คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง : ปรเมศวร์ เหมือนสนิท