เป็นของเธอเสมอ Ost.ปีศาจแสนกล | แหนม รณเดช | Official MV

22.2K view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนอง/เรียบเรียงเต็น ธีรภัค

New Release CH3 Soundtrack

ทั้งหมด 99 เพลง

เป็นของเธอเสมอ Ost.ปีศาจแสนกล ศิลปิน : แหนม รณเดช คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง : เต็น ธีรภัค