คนเดียวที่รักหมดหัวใจ Ost.สร้อยสะบันงา | เต้น นรารักษ์ | Official MV

42.3K view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองจักรกฤษณ์ มัฆนาโส

เรียบเรียง-

New Release 3Plus Soundtrack

ทั้งหมด 134 เพลง

คนเดียวที่รักหมดหัวใจ Ost.สร้อยสะบันงา ศิลปิน เต้น นรารักษ์ คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง/เรียงเรียง จักรกฤษณ์ มัฆนาโส