โคจรอยู่ที่เดิม Ost.กะรัตรัก | เจมส์ จิรายุ | Official MV

48.3K view

ผู้แต่ง/คำร้องติณณภพ แก้วโกมินทร์

ทำนองติณณภพ แก้วโกมินทร์ / วงศ์วิวัฒน์ กิตตินันท์ และ กวิน สิริภัทรคุณ

เรียบเรียง-

New Release 3Plus Soundtrack

ทั้งหมด 134 เพลง

โคจรอยู่ที่เดิม Ost.กะรัตรัก ศิลปิน : เจมส์ จิรายุ คำร้อง / ทำนอง : ติณณภพ แก้วโกมินทร์ เรียบเรียง : วงศ์วิวัฒน์ กิตตินันท์ และ กวิน สิริภัทรคุณ