โคจรอยู่ที่เดิม Ost.กะรัตรัก | เจมส์ จิรายุ | Official MV

44.6K view

ผู้แต่ง/คำร้องติณณภพ แก้วโกมินทร์

ทำนอง/เรียบเรียงติณณภพ แก้วโกมินทร์ / วงศ์วิวัฒน์ กิตตินันท์ และ กวิน สิริภัทรคุณ

New Release CH3 Soundtrack

ทั้งหมด 99 เพลง

โคจรอยู่ที่เดิม Ost.กะรัตรัก ศิลปิน : เจมส์ จิรายุ คำร้อง / ทำนอง : ติณณภพ แก้วโกมินทร์ เรียบเรียง : วงศ์วิวัฒน์ กิตตินันท์ และ กวิน สิริภัทรคุณ