เลือกจะเจ็บ Ost.ปมเสน่หา | ตู่ ภพธร สุนทรญาณกิจ | Official MV

21.1K view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองBanana Boat

เรียบเรียง-

New Release CH3 Soundtrack

ทั้งหมด 103 เพลง

เลือกจะเจ็บ Ost.ปมเสน่หา ศิลปิน ตู่ ภพธร สุนทรญาณกิจ คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง Banana Boat