เทคโนโลยี

เทคโนโลยี

GISTDA จัด 'School Satellite' ให้เยาวชนไทย ร่วมออกแบบ-ทดลองสร้างดาวเทียม

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า จัดโครงการดาวเทียมระดับเยาวชน หรือ สคูลแซท ต่อยอดการสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา โดยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิศวกรของจิสด้า ที่ผ่านการการประกอบสร้างดาวเทียมในโครงการธีออส 2 มาแล้ว ซึ่งพ...

21 ม.ค. 2567

202 views

ข่าวล่าสุด

21 ม.ค. 2567

GISTDA จัด 'School Satellite' ให้เยาวชนไทย ร่วมออกแบบ-ทดลองสร้างดาวเทียม

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า จัดโครงการดาวเทียมระดับเยาวชน หรือ สคูลแซท ต่อยอดการสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา โดยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิศวกรของจิสด้า ที่ผ่านการการประกอบสร้างดาวเทียมในโครงการธีออส 2 มาแล้ว ซึ่งพ...

chiwatthanai_t

8 ธ.ค. 2566

เกาะติด COP28 ไทยกางโรดแม็ป ตั้งเป้าสู่ Net Zero

การประชุมกรอบภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ COP28 ซึ่งเข้าสู่สัปดาห์ที่2 ซึ่งเป็นประชุมระดับรัฐมนตรี คุณกิตติ สิงหาปัด ไปเกาะติดการประชุมอยู่ที่ดูไบ สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ มีรายงานประเด็นที่สำคัญตลอดสัปดาห์แรก รวมทั้งข้อเสนอและคืบหน้าการลดก๊าซเรือนกระจก ของประเทศไทย ในcop 28...

panwilai_c

8 ธ.ค. 2566

ปธ. COP28 วอนนานาชาติออกจากเซฟโซน ร่วมทำข้อตกลงยุติใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

การประชุมกรอบภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ COP28 ซึ่งเข้าสู่สัปดาห์ที่2 ซึ่งเป็นประชุมระดับรัฐมนตรี คุณกิตติ สิงหาปัด ไปเกาะติดการประชุมอยู่ที่ดูไบ สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ มีรายงานประเด็นที่สำคัญตลอดสัปดาห์แรก รวมทั้งข้อเสนอและคืบหน้าการลดก๊าซเรือนกระจก ของประเทศไทย ในcop 28 คุณกิตติ ...

panwilai_c

7 ธ.ค. 2566

จับตาสัปดาห์ที่ 2 การประชุม COP28 ถกข้อตกลงยุติใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 28 หรือ COP 28 ที่นคร ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เดินทางมาครึ่งทางแล้ว ท่ามกลางความคาดการณ์ว่า การประชุมในสัปดาห์ที่ 2 ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้าย จะเป็นช่วงเวลาที่ยาก ขณะที่ประเด็นสำคัญที่กำลังถูกจับตา คือ ข้อตกลงขั้นสุดท้า...

panwilai_c