พระราชสำนัก

จิตอาสาพระราชทาน ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันจักรี

จิตอาสาพระราชทาน ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันจักรี

จิตอาสาพระราชทาน ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี   วันนี้ ที่พระปฐมบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสา นำกำลังพลของหน่วยงานในพระองค์, หน่วยราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยทำการเก็บกวาด และทำความสะอาด บริเวณรอบพระปฐมบรมราชานุสรณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่ทรงปราบดาภิเษกเสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี เมื่อปี 2325    ตลอดจน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และประเทศชาติ โดยทรงวางรากฐานในการพัฒนาประเทศชาติ ให้เจริญรุ่งเรืองมาจวบจนปัจจุบัน ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สืบต่อมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน ที่ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

20 ชม. ที่ผ่านมา

98 views

สารคดีพิเศษ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย

สารคดีพิเศษ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารมาอย่างต่อเนื่อง พร้อกันนี้ ยังได้พระราชทานความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าว ไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วย

22 ชม. ที่ผ่านมา

36 views

องคมนตรี มอบหน้ากากอนามัยแก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19

องคมนตรี มอบหน้ากากอนามัยแก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19

องคมนตรี มอบหน้ากากอนามัยแก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในขณะรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โควิท 19    วันนี้ เวลา 11 นาฬิกา ที่สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นประธานในพิธีมอบหน้ากากอนามัย ให้แก่โรงพยาบาลภาครัฐ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลเด็ก, โรงพยาบาลบำราศนราดูร และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล และตัวแทนโรงพยาบาลดังกล่าว เข้ารับมอบ เพื่อนำไปมอบแก่ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้    ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูแล รักษาผู้ป่วยได้เต็มกำลังความสามารถ อีกทั้งเพื่อสนองพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ให้ความช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งให้แก่หน่วยงานและประชาชนในยามประสบภัยและได้รับความเดือดร้อนต่างๆ

เมื่อวานนี้

325 views

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ 'ทูบี นัมเบอร์วัน วาไรตี้'

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ 'ทูบี นัมเบอร์วัน วาไรตี้'

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงร่วมบันทึกเทปรายการทูบี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้   ค่ำวานนี้ (1 เม.ย. 63) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร มีพลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ , นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ , พร้อมด้วยนายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และผู้เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จ   ในการนี้ ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ "ทูบี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้" ช่วง "TALK TO THE PRINCESS" ทรงตอบจดหมายสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม โดยมีนายธโนทัย เอื้ออมรรัตน์ , นายภัคพล สีสา และนางสาวอธิชา รักษลิขิต เป็นผู้ดำเนินรายการ   สำหรับรายการ "ทูบี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้" เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนัมเบอร์วันกับสมาชิกฯ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD ทุกวันเสาร์ เวลา 20 นาฬิกา 30 นาที ถึง 21 นาฬิกา 30 นาที

เมื่อวานนี้

61 views

สารคดีพิเศษ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ตามแนวพระราชดำริของในหลวง ร.๙

สารคดีพิเศษ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ตามแนวพระราชดำริของในหลวง ร.๙

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย ตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

เมื่อวานนี้

84 views

ในหลวง พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ รับมือวิกฤตโควิด-19

ในหลวง พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ รับมือวิกฤตโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารและคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเป็นผู้แทนรับมอบของพระราชทาน   โดยอุปกรณ์การแพทย์ที่พระราชทานให้แก่ 2 โรงพยาบาลวันนี้ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจ Bennett 840 โรงพยาบาลจำนวนละ 3 เครื่อง ซึ่งเครื่องช่วยหายใจ Bennett 840 เป็นเครื่องช่วยหายใจชนิด Volume control เหมาะสำหรับผู้ป่วยวิกฤติ และผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรับบริการ               ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/nDpwlPVWDRM

02 เม.ย. 2563

94 views

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

พาชม 'ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์' ซึ่งอยู่ที่มุมถนนราชดำเนินกลาง ตัดกับถนนมหาไชย ที่นี่เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และมีการสร้างพลับพลาไว้รับรองแขกบ้านแขกเมืองด้วย และได้รับพระราชทานนามจากในหลวง รัชกาลที่ ๙ ว่า ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์     พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๓ ประดิษฐานอยู่ใกล้วัดราชนัดดารามวรวิหาร  และโลหะปราสาท ซึ่งล้วนเป็นโบราณสถานสำคัญ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น      ลักษณะของพระบรมราชานุสาวรีย์ เป็นพระบรมรูป ด้านหลักเป็นฉากรูปพระวิมานเป็นเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์ประจำพระองค์ ส่วนพลับลาสำหรับรับรองพระราชอาคันตุกะ เป็นพลับพลาโถงจตุรมุข บริเวณลานจัดสวนสวยเป็นลานพักผ่อนหย่อนใจ      โดย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชาราชานุสาวรีย์และสวนสาธารณะ ในวันที่ 21 ก.ค. 2533 ซึ่งเป็นวันเถลิงถวัลยราชสมบัติของรัชกาลที่ ๓ 

01 เม.ย. 2563

43 views

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเยี่ยมผู้แทนแพทย์และพยาบาลทั่วประเทศ ที่ต้องดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเยี่ยมผู้แทนแพทย์และพยาบาลทั่วประเทศ ที่ต้องดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเยี่ยมผู้แทนแพทย์และพยาบาลทั่วประเทศที่ต้องดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่   เวลา 14 นาฬิกา 7 นาที วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ศิริราช ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช ทรงเยี่ยมผู้แทนแพทย์และพยาบาลทั่วประเทศที่ต้องดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่   ในการนี้ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก่โครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 ที่จัดทำโดยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อจัดหาความคุ้มครองชีวิตให้แพทย์ พยาบาลทั่วประเทศ, พระราชทานหน้ากากผ้า โดยตัดเย็บจากผ้าลายกราฟฟิกทรงออกแบบจากแบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok (สิริวัณณวรี แบงค็อก) รวมทั้ง เจลแอลกอฮออล์ของแบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok ที่ทรงผลิตขึ้นเอง และน้ำยาฆ่าเชื้อ แก่แพทยสภา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่แพทย์ พยาบาลที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ   โอกาสนี้ ทรงมีพระดำรัสแสดงความชื่นชมแพทย์และพยาบาลจากทุกโรงพยาบาล ที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “ในช่วงเวลาที่ประชาชนมีความประหวั่นถึงโรคภัยไข้เจ็บเช่นนี้ แน่นอนว่าภาระหน้าที่และความกดดันก็จะถาโถมเข้ามายังแพทย์และพยาบาลทุกท่าน ราวกับว่าพวกท่านทุกคนคือนักรบเสื้อขาวและเป็นหน้าด่านที่ต้องสู้รบกับเชื้อโรคนี้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตของคนไทยทุกคน ข้าพเจ้าตระหนักเป็นอย่างดีว่าเหล่าแพทย์และพยาบาลคงต้องรู้สึกเหนื่อยล้า เครียด หรือในบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าความเสี่ยงและความรับผิดชอบที่เผชิญอยู่นั้นมากมายเกินขีดจากัด   ด้วยเหตุนี้ ในวันนี้ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ที่จะมาให้กำลังใจแพทย์และพยาบาลทั้งหลาย ผู้เป็นฮีโร่ต่อความอยู่รอดของคนไทยทั้งประเทศในยามนี้ เพื่อแสดงความขอบคุณในหัวใจที่แข็งแกร่งของทุกท่านอย่างสุดซึ้ง ข้าพเจ้าอยากให้พวกท่านได้รับรู้ว่าความเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจของพวกท่านนั้น เป็นที่ซาบซึ้งใจยิ่งนัก และข้าพเจ้าก็มั่นใจว่าประชาชนทั้งประเทศไทยก็คงมีความรู้สึกไม่ต่างจากข้าพเจ้า ข้อสำคัญในการกระทำการใดก็แล้วแต่ในกาลนี้ ก็คือ ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยล้าท้อถอยมากเพียงใดก็ตาม ก็ขอให้ประคองสติ มีความรอบคอบและระมัดระวัง ที่จะพิจารณาเรื่องราวต่าง ๆ ให้กระจ่างแจ้งทุกแง่มุม แล้วจัดการให้ถูกจุดและถูกขั้นตอน   ข้าพเจ้าเองถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แพทย์ แต่ข้าพเจ้าก็อยากที่จะเป็นส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือบรรดาแพทย์และพยาบาลทุกท่านในการสู้ภัยในครั้งนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นหน้ากาก เจลแอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อต่าง ๆ ซึ่งสิ่งของต่าง ๆ เหล่านี้เปรียบได้กับอาวุธของนักรบเสื้อขาวทุกท่าน   ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ที่จะมอบหน้ากากและเจลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากแบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok รวมไปถึงน้ำยาฆ่าเชื้อ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าเล็งเห็นถึงความสำคัญของสวัสดิภาพของแพทย์และพยาบาลเป็นอย่างมาก เพราะพวกเขาเหล่านั้นคือผู้ที่เสียสละและเป็นด่านหน้าที่ต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อในหน้าที่มากที่สุด ข้าพเจ้าจึงอยากที่จะมอบขวัญและกำลังใจแก่แพทย์พยาบาลด้วยการร่วมสมทบทุนในโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 เพื่อจัดหาความคุ้มครองชีวิตให้แพทย์พยาบาลทั่วประเทศอีกด้วย”   จากนั้น ทรงมีพระปฏิสันถารกับคณะแพทย์เกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทั้งนี้ ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงห่วงใยแพทย์ และพยาบาลในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศที่ขาดแคลนเวชภัณฑ์และหน้ากากอนามัยในการปฏิบัติงาน จึงทรงมีพระประสงค์ที่จะผลิตเจลแอลกฮออล์และหน้ากากผ้าในนามแบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok

01 เม.ย. 2563

706 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2563

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2563

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2563   วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2563 ซึ่งเป็นวันข้าราชการพลเรือน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการพลเรือน ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน ความว่า    "งานราชการนั้น ต้องอาศัยความรู้ 3 ส่วนในการปฏิบัติ คือความรู้ในหลักวิชาที่ถูกต้อง แม่นยำ ลึกซึ้ง กว้างขวาง ความรู้ในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระหน้าที่ และความรู้คิดวินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยเหตุผล หลักวิชา และหลักธรรม ข้าราชการทุกคน จึงต้องสร้างสมอบรมความรู้ทั้งสามส่วนนี้ ให้สมบูรณ์พร้อม อย่าให้บกพร่องในส่วนใดเป็นอันขาด จะได้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ที่แท้ ทั้งแก่ประเทศชาติและประชาชน"   พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันที่ 5 มีนาคม พุทธศักราช 2563

01 เม.ย. 2563

91 views

สารคดีพิเศษ วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร วัดประจำรัชกาลที่ 3

สารคดีพิเศษ วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร วัดประจำรัชกาลที่ 3

วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร เป็นวัดประจำรัชกาล พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ด้วยทรงปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ โดยทรงนำศิลปกรรมจีน มาผสมผสานกับศิลปกรรมไทยได้อย่างลงตัว ทำให้เป็นวัดต้นแบบแห่งศิลปะแบบพระราชนิยมในประเทศไทย     "วัดไหนไหนก็ไม่ลือระบือยศ เหมือนวัดราชโอรสอันสดใส เป็นวัดเดิมเริ่มสร้างไม่อย่างใคร ล้วนอย่างใหม่ทรงคิดประดิษฐ์ทำ ทรงสร้างด้วยพระมหาวิริยาธึก โอฬารึกพร้อมพริ้งทุกสิ่งขำ ล้วนเกลี้ยงเกลาเพราเพริศดูเลิศล้า ฟังข่าวคำลือสุดอยุธยา" คำพรรณนาที่ชื่นชมความวิจิตรงดงามของวัดราชโอรสาราม หรือ ที่นิยมเรียกกันว่า วัดราชโอรส วัดประจำรัชกาลที่ 3 ที่สร้างขึ้นได้อย่างงดงามที่สุดของบางกอก   วัดราชโอรสาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดจอมทอง บ้างก็เรียกว่า วัดเจ้าทอง หรือวัดกองทอง เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 เมื่อครั้งทรงดำรงพระยศ พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ทรงปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ทั้งหมด เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระราชบิดา ที่ต่อมาได้พระราชทานนามวัดขึ้นใหม่ว่า วัดราชโอรส หมายถึง วัดที่พระราชโอรสทรงสถาปนา    ภายในพระอุโบสถ มีพระพุทธอนันตคุณอดุลยญาณบพิตร พระพุทธรูปปางสมาธิ ประดิษฐานเป็นพระประธาน ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธาน และที่ใต้ฐานชุกชีประดิษฐาน พระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และศิลาจารึกดวงพระชันษาของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจน พระวิหารพระพุทธไสยาสน์ ที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์นารถชนินทร์ ชินสากยบรมสมเด็จสรรเพชญพุทธบพิตร หรือ พระนอนขนาดใหญ่ และพระแท่นที่ประทับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ทรงใช้ขณะทรงคุมการบูรณปฏิสังขรณ์วัด   วัดแห่งนี้ นับว่ามีความสวยงามแปลกตาไปจากวัดอื่น โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ได้ ทรงนำศิลปกรรมจีนมาผสมผสานกับศิลปกรรมไทย และมีการนำแผนผังแบบฮวงจุ้ยจีนเข้ามาใช้เป็นครั้งแรก เห็นได้จากพระอุโบสถ ซึ่งเป็นอาคารประธานของวัด หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นคลอง และพระอุโบสถจะมีจิตรกรรมฝาผนัง ที่ตกแต่งด้วยลายเครื่องตั้งมงคลจีน แทนภาพทศชาติชาดก หรือ พุทธประวัติ อีกทั้งมีตุ๊กตาจีนขนาดใหญ่ตั้งประดับที่หน้าประตู รวมถึงอาคารต่างๆ นับเป็นการประยุกต์ระหว่างสถาปัตยกรรมแบบจีนและไทยได้อย่างลงตัวเป็นครั้งแรก สมกับเป็นสัญลักษณ์แห่งพุทธศาสนาที่งดงาม0

31 มี.ค. 2563

187 views

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ เนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า   วันนี้ เวลา 14 นาฬิกา 37 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และของส่วนพระองค์ แล้วทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม เขตพระนคร   เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ ทั้งด้านการศึกษา, ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ, เศรษฐกิจการคลัง, ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทั้งทรงก่อสร้างและบูรณะพระอารามขึ้นมากมาย ทั้งในพระนครและหัวเมืองต่างๆ โดยเฉพาะทรงปฏิสังขรณ์วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหารขึ้นใหม่ จนได้ชื่อว่าเป็นวัดประจำในรัชกาลของพระองค์ อีกทั้งทรงฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง    พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2330 และเสด็จสวรรคต วันที่ 2 เมษายน 2394 สิริพระชนมพรรษา 64 พรรษา ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นระยะเวลา 27 ปี

31 มี.ค. 2563

154 views

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานกำลังใจแก่ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้กับการระบาดของ COVID 19   วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ส่งข้อความพระราชทานกำลังใจ และความห่วงใย แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ในการต่อสู้กับการระบาดของ COVID-19 ความว่า    " ในสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบ COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ของเรา ก็เป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่ต้องช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส ภาระหน้าที่นี้ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ต้องรับภาระและความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ ประชาชนผู้ติดเชื้อ ได้ฝากความหวังไว้กับพวกเรา ที่จะดูแลรักษา และช่วยขจัดความทุกข์ให้หมดไป    ข้าพเจ้าขอร่วมเป็นกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมถึง แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ให้มีกำลังใจต่อสู้เหตุวิกฤตนี้ ข้าพเจ้าจะใช้ทุกสรรพกำลังของข้าพเจ้า ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเป็นกำลังหนุนให้แก่ทุกท่าน และขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ ปราศจากโรคภัยทั้งปวง"   พร้อมทั้งทรงลงพระนามาภิไธย ศาสตราจารย์ ด๊อกเตอร์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

31 มี.ค. 2563

632 views

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน 'วันมหาเจษฎาบดินทร์' รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.๓

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน 'วันมหาเจษฎาบดินทร์' รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.๓

วันที่ 31 มี.ค. ของทุกปี ตรงกับวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี มีการกำหนดให้เป็น วันมหาเจษฎาบดินทร์ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน     พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพในวันที่ 31 มี.ค. 2330 เสด็จขึ้นครองราชย์ปี พ.ศ. 2367 ในรัชสมัยของพระองค์การล่าอาณานิคมจากตะวันตกเริ่มมีมากขึ้น จึงทรงรักษาภูมิปัญญาแผ่นดินด้วยการจารึกความรู้ไว้ในวัดโพธิ์ ซึ่งนับเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแแห่งแรกของไทย     ทรงสงเสริมทั้งการค้าสำเภากับจีนและยุโรป สร้างรายได้ให้แผ่นดินเพิ่มมากขึ้นเป็น 3 เท่า จนมีเงินที่พระราชทานไว้ใช้ในราชการแผ่นดินจำนวนมาก เรียกว่า เงินถุงแดง ซึ่งภยหลังได้ช่วยรักษาเอกราชในช่วงวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112     พระองค์ทรงทำนุบำรุงพุทธศานา ทรงสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดให้งดงามมีเอกลักาณ์ ตลอดระยะเวลา 27 ปี ที่ทรงปกครองแผ่นดินได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข     ปี พ.ศ. 2541พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ถวายพระราชสมัญญาว่า พระมหาเจษฎาราชเจ้า และได้ใช้เป็นสร้อยพระนามสืบจนปัจจุบัน

31 มี.ค. 2563

73 views

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิชัยพัฒนา พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิชัยพัฒนา พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19

มูลนิธิชัยพัฒนา โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กทางการของมูลนิธิฯ ระบุข้อความว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานพระราชานุญาตให้จังหวัดนครนายก ใช้ศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญ และที่พักของมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครนายก เป็นสถานที่ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว ก่อนจะเดินทางกลับบ้านต่อไป ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Asxp1xkKgDE

31 มี.ค. 2563

2,327 views

ปีติ กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญ เป็นที่พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19

ปีติ กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญ เป็นที่พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19

มูลนิธิชัยพัฒนาเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเฟซบุ๊กมูลนิธิชัยพัฒนาว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธาน พระราชทานพระราชานุญาตให้ตังหวัดนครนายก ใช้ศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญและที่พักของมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครนายก เป็นสถานที่ฟื้นฟูผู้ป่วย Covid-19 ที่รักษาหายแล้ว ก่อนจะเดินทางกลับบ้านต่อไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ     รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/UHDAIHRDAs0

31 มี.ค. 2563

524 views

1234...84