พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้สภากาชาดไทย จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้สภากาชาดไทย จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สภากาชาดไทย จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประกอบอาหารให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19    วันนี้ ที่วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เขตปทุมวัน ซึ่งสภากาชาดไทย ได้จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย แห่งที่ 4 เป็นวันที่ 8ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุญาต ทั้งนี้ด้วยทรงห่วงใย และทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยสมาชิกเหล่ากาชาด และหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันประกอบอาหารพระราชทานปรุงสุกใหม่ สะอาด พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น มอบให้แก่ประชาชนในเขตปทุมวัน และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อน ตามพระราชดำริ จนถึงวันที่ 4 มิถุนายนนี้    โดยได้จัดอาหารพระราชทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร แล้วยังจัดมอบอาหารพระราชทาน ให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตปทุมวัน 500 ชุด และพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งวันนี้ได้นำอาหารพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชน ในพื้นที่เคหะชุมชนบ่อนไก่ จำนวน 1 พันชุดสร้างความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง   ขณะที่ ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ วัดหูช้าง ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้นระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2563 รวมระยะเวลา 10 วัน มอบอาหารปรุงสุกแก่ประชาชน รวม 52 ตำบล ใน 6 อำเภอ ประกอบด้วย อ.บางกรวย อ.เมือง อ.ปากเกร็ด อ.บางบัวทอง อ.บางใหญ่ อ.ไทรน้อย รวมทั้งสิ้น 28,781 ชุด

7 ชม. ที่ผ่านมา

60 views

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานห้องคัดกรอง และห้องตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ แก่โรงพยาบาลเบตง

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานห้องคัดกรอง และห้องตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ แก่โรงพยาบาลเบตง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานห้องคัดกรอง และห้องตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ แก่โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา   วันนี้ โรงพยาบาลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้รับมอบห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ จากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) เพื่อให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งของจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ทางราชการไม่สะดวกในการสนับสนุน หรือขาดความคล่องตัวเกี่ยวกับกฎระเบียบ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคเอกชน ดำเนินการออกแบบจัดสร้างและติดตั้ง เป็นการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลมูลนิธิชัยพัฒนา ในการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ระหว่างการตรวจวินิจฉัย    ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) ได้ที่บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา เลขที่ 067-300487-3 

7 ชม. ที่ผ่านมา

75 views

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ 'ทูบี นัมเบอร์วัน วาไรตี้'

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ 'ทูบี นัมเบอร์วัน วาไรตี้'

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงร่วมบันทึกเทปรายการทูบี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้   ค่ำวานนี้ (1 มิ.ย. 63) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร มีนางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ , พร้อมด้วยนายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และผู้เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จ   ในการนี้ ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ "ทูบี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้" ช่วง "TALK TO THE PRINCESS" ทรงตอบจดหมายสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม โดยมีนายธโนทัย เอื้ออมรรัตน์ , นายภาณุวิชย์ อุปปิง และนางสาวอธิชา รักษลิขิต เป็นผู้ดำเนินรายการ    สำหรับรายการ "ทูบี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้" เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนัมเบอร์วันกับสมาชิกฯ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติด โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD ทุกวันเสาร์ เวลา 20 นาฬิกา 30 นาที ถึง 21 นาฬิกา 30 นาที

7 ชม. ที่ผ่านมา

72 views

ในหลวง ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลี

ในหลวง ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลี ในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลี   วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลี ในโอกาสวันสาธารณรัฐ ของสาธารณรัฐอิตาลี ซึ่งตรงกับวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ความว่า    " ฯพณฯ นายแซร์โจ มัตตาเรลลา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลี กรุงโรม ในโอกาสวันสาธารณรัฐ ของสาธารณรัฐอิตาลี ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และประชาชนชาวอิตาลี - ประชาชนชาวไทยยืนหยัดอยู่เคียงข้างประชาชนชาวอิตาลี ในขณะที่ประเทศของเราทั้งสอง ต่างพยายามอย่างสุดความสามารถ ที่จะยับยั้งและควบคุม การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทยเชื่อมั่นว่า ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และความร่วมมือของประชาคมระหว่างประเทศ โลกของเราจะผ่านพ้นวิกฤตการณ์อันร้ายแรงครั้งนี้ไปได้ "    พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่

7 ชม. ที่ผ่านมา

55 views

สารคดีพิเศษ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ

สารคดีพิเศษ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชปณิธาน ในการส่งเสริม คุณภาพชีวิตของราษฎร ไปพร้อมกับการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ จึงกำเนิดขึ้น เป็นแหล่งสร้างรายได้แก่ราษฎร

เมื่อวานนี้

148 views

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย มอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชน ณ วัดปทุมวนารามฯและวัดหูช้าง

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย มอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชน ณ วัดปทุมวนารามฯและวัดหูช้าง

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย มอบอาหารพระราชทาน บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019      วันนี้ ที่วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เขตปทุมวัน สมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันประกอบอาหาร เพื่อปรุงอาหารสุกใหม่ จากครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ตามที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยจัดตั้ง "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานแห่งที่ 4 ดำเนินการระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2563      ทั้งนี้ ด้วยทรงห่วงใย และทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวันนี้ ได้มอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชน ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร จำนวน 500 ชุด นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่มอบอาหารแก่ประชาชน ในชุมชนเขตปทุมวัน และพื้นที่ใกล้เคียง ประกอบด้วย ชุมชนหลังวัดปทุมวนารามฯ, ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ และชุมชนซอยโปโล จำนวน 1 พันชุด ยังความปลาบปลื้ม และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น     ขณะที่วัดหูช้าง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เป็นวันที่ 9 โดยวันนี้สภากาชาดไทยได้มอบอาหารพระราชทาน ให้กับประชาชนในพื้นที่ อำเภอปากเกร็ด จำนวน 1 พันชุด อำเภอบางบัวทอง 1 พันชุด และอำเภอบางกรวย จำนวน 1 พัน 21 ชุด รวม 3 พัน 21 ชุด รวมทั้งลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ชุดสุขอนามัย และอาหารปรุงสุกจากครัวพระราชทานฯ ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวยด้วย      ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงิน สมทบทุนโครงการ "63 บาท สู้ COVID-19 ปี 63" สำหรับจัดทำชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤติโควิด-19 และอาหารปรุงสุกจากครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือ ป้องกัน และเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ที่บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" ประเภทบัญชี "กระแสรายวัน" เลขที่ 001-1-34567-0

เมื่อวานนี้

200 views

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน รำลึก ๑๔๐ ปี เสด็จทิวงคต 'สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี'

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน รำลึก ๑๔๐ ปี เสด็จทิวงคต 'สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี'

๓๑ พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันรำลึก สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พระอัครมเหสี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันคล้าย วันเสด็จทิวงคต จากเหตุเรือพระประเทียบล่ม ที่ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ปีนี้ครบรอบ ๑๔๐ ปีแล้ว   สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เป็นพระราชธิดาในรัชกาลที่ ๔ ทรงเป็นพระเชษฐภคินี ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เป็นพระอัครมเหสี ในรัชกาลที่ ๕    มีพระราชธิดา คือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์ ทรงพระสิริโฉมงดงาม มีพระสติปัญญาฉลาดเฉียบแหลม พระอัธยาศัยเด็ดขาด ทรงปฏิบัติข้อราชการต่างๆอย่างเข้มแข็ง จึงทรงเป็นที่รักยิ่ง ในพระบรมราชสวามี และเป็นที่นับถือ ในบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์   เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๒๓ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังบางปะอิน เรือพระประเทียบ ซึ่งล่วงหน้าไปก่อน เกิดอุบัติเหตุล่มลง ณ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทำให้สมเด็จพระนางเจ้า ซึ่งขณะนั้นทรงพระครรภ์ เสด็จทิวงคต และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสิ้นพระชนม์   ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม สถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เป็นพระอัครมเหสีพระองค์แรก โดยคนทั่วไปมักขานพระนามว่า 'สมเด็จพระนางเรือล่ม' 

เมื่อวานนี้

770 views

สารคดีพิเศษ ปราชญ์แห่งเกษตรตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สารคดีพิเศษ ปราชญ์แห่งเกษตรตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

น้ำพระราชหฤทัย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของพสกนิกร โดยเฉพาะการเข้าไปทำกินในพื้นที่ป่า จนสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม จึงพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ ภายใต้เกษตรวิชญา ส่งเสริมให้เกษตรกร มีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างมั่นคง

31 พ.ค. 2563

294 views

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้สภากาชาดไทย จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้สภากาชาดไทย จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยจัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดหูช้าง ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานแห่งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2563 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และจิตอาสาร่วมประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   โดยวันนี้ (31 พฤษภาคม 2563) สภากาชาดไทยได้มอบอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 1,000 ชุด อำเภอบางใหญ่ จำนวน 1,000 ชุด และอำเภอบางกรวย (รวมวัดหูช้าง) จำนวน 1,069 ชุด รวมทั้งสิ้น จำนวน 3,069 ชุด นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ชุดสุขอนามัย และอาหารปรุงสุกจากครัวพระราชทานฯ ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ณ ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย รวม 2 ราย ยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทาน โดยอาหารปรุงสุกจากครัวพระราชทานฯ คำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาด ยึดหลักสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน มีเมนูอาหารที่สด สะอาด บุคลากรในครัวแต่งกายตามมาตรฐาน รวมถึงการแจกจ่ายที่ดำเนินการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินในโครงการ "63 บาท สู้ COVID-19 ปี 63" สำหรับจัดทำชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 และอาหารปรุงสุกจากครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือ ป้องกัน และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" ประเภทบัญชี "กระแสรายวัน" เลขที่ 001-1-34567-0 สอบถามเพิ่มเติมโทร.1664

31 พ.ค. 2563

309 views

สารคดีพิเศษ วันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

สารคดีพิเศษ วันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 30 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

30 พ.ค. 2563

145 views

ผวจ.อุทัยธานี ประกอบพิธีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผวจ.อุทัยธานี ประกอบพิธีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ   วันนี้ ที่หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ โดยเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2468 และทรงสละราชสมบัติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2478 และเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2484 สิริพระชนมพรรษา 47 พรรษา ซึ่งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำคัญหลายด้าน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งสภากรรมการองคมนตรี และตราพระราชบัญญัติควบคุมการค้าขาย เพื่อคุ้มครองสวัสดิการของประชาชน ,จัดระเบียบการปกครองรูปแบบเทศบาล ,ตั้งราชบัณฑิตยสภา รวมถึง สร้างหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ เป็นต้น   และที่จังหวัดยโสธร นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัด นำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนรอบเมือง เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคม เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม

30 พ.ค. 2563

1,217 views

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้สภากาชาดไทย จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้สภากาชาดไทย จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาต ให้สภากาชาดไทย จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19    วันนี้ ที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน สมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดมอบอาหารพระราชทานปรุงสุกให้แก่ประชาชน ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชานุญาต ให้สภากาชาดไทย จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วันนี้ ได้มอบอาหารแก่ประชาชน ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร และลงพื้นที่มอบอาหาร ในชุมชนเขตปทุมวัน และใกล้เคียง ประกอบด้วย ชุมชนริมคลองนางหงส์ ชุมชนชูชีพ ชุมชนวัดบรมนิวาส และชุมชนริมทางรถไฟ ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น แก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทาน    ขณะที่วัดหูช้าง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เป็นวันที่ 7 โดยวันนี้ได้มอบอาหารพระราชทาน ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง ,อำเภอไทรน้อย และอำเภอบางกรวย จำนวน 3 พัน 100 ชุด รวมทั้งลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ชุดสุขอนามัย และอาหารปรุงสุกจากครัวพระราชทานฯ ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง และตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวยด้วย    ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงิน สมทบทุนโครงการ "63 บาท สู้ COVID-19 ปี 63" สำหรับจัดทำชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤติโควิด-19 และอาหารปรุงสุกจากครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือ ป้องกัน และเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ที่บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" ประเภทบัญชี "กระแสรายวัน" เลขที่ 001-1-34567-0

30 พ.ค. 2563

295 views

ในหลวง ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชีย

ในหลวง ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชีย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชีย ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชีย   วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชีย ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชีย ซึ่งตรงกับวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ความว่า    " ฯพณฯ นายซอรัน มีลาโนวิช ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชีย กรุงซาเกร็บ ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้า และความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศ และประชาชนชาวโครเอเชีย - ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพ และความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะพัฒนาเพิ่มพูน เพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน ของประชาชนทั้งสองฝ่าย"    พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

30 พ.ค. 2563

117 views

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย มอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่เขตปทุมวัน

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย มอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่เขตปทุมวัน

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย มอบอาหารพระราชทาน บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโคโรนา 2019     ที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน วันนี้สมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มอบอาหารพระราชทานที่ปรุงสุกใหม่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตปทุมวัน ได้แก่ ชุมชนซอยพระเจน ,ชุมชนซอยร่วมฤดี, ชุมชนซอยโปโล และวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร จำนวน 1 พัน 800 ชุด ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชน     โดยพระราชทานพระราชานุญาต ให้สภากาชาดไทยจัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2563 ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานแห่งที่ 4 ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของสภากาชาดไทย ในการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ วรรณะ ศาสนา ลัทธิ และความเชื่อทางการเมือง      ส่วนที่จังหวัดนนทบุรี วันนี้เป็นวันที่ 6 ของการจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ได้ประกอบอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด รวม 12 ตำบล อำเภอบางบัวทอง 8 ตำบล และอำเภอบางกรวย 2 ตำบล สร้างความปลาบปลื้มแก่ทุกคน ที่ได้รับอาหารพระราชทานอย่างยิ่ง- ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ยังจัดโครงการ 63 บาท สู้ COVID-19 ปี 63 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมสนับสนุนภารกิจ ของสภากาชาดไทย แปรเปลี่ยนความทุกข์ยากปี 2563 เป็นพลังน้ำใจ 63 บาท ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิ-19 ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี 'สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ' ประเภทบัญชี 'กระแสรายวัน' เลขที่ 001-1-34567-0 สอบถามเพิ่มเติมที่ 1664     ขณะที่จังหวัดสระแก้ว วันนี้นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีปิด ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นแห่งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 ถึง 29 พฤษภาคม 2563      ด้วยทรงห่วงใยประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้มอบอาหารให้กับประชาชนจำนวน 1 หมื่น 7 พัน 823 ชุด โดยวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ได้ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ นำไปมอบให้แก่ประชาชน บริเวณหน้าสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ และอำเภอวัฒนาจำนวน 2 พัน 22 ชุด ยังความปลาบปลื้ม และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

29 พ.ค. 2563

125 views

เจ้าหน้าที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในพื้นที่จ.สงขลา และ จ.พัทลุง

เจ้าหน้าที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในพื้นที่จ.สงขลา และ จ.พัทลุง

ผู้ถูกผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วทุกภาคของประเทศ ได้รับการช่วยเหลือ ให้เข้าทำงาน ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ด้านภัยโควิด 19 ตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี     ที่โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านควนหลัน ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เป็นอีกสถานที่ ที่ได้ดำเนินงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 ตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมประสานงานกันทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ถูกผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     โดยเน้นการให้ความรู้ตามหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ อย่างเช่น การปลูก และแปรรูปเห็ดแครง ซึ่งเป็นเห็ดที่นิยมบริโภคทางภาคใต้ ราคาซื้อขายในท้องตลาด ขีดละ 40 บาท บางช่วงที่ขาดตลาด ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 1 พัน โดยเป็นพืชที่ปลูกง่าย สามารถเก็บขายได้ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการเพาะปลูก อีกทั้งมีสรรพคุณเป็นได้ทั้งอาหาร และยา มีคุณค่าทางโภชนาการสูง สามารถยับยั้งเซลส์มะเร็ง ซึ่งประเทศญี่ปุ่นได้นำไปสกัดเป็นอาหารเสริม และเป็นที่ต้องการของตลาด ตามกระแสความนิยมบริโภคเห็ดเพื่อสุขภาพ     เช่นเดียวกับที่โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านครองชีพ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ที่ดำเนินงานให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ถูกผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างงาน ขาดรายได้ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยดำเนินการ ปรับสภาพพื้นที่ เพื่อทำแปลงเกษตร รวมทั้งปลูกไม้ยืนต้นตามแนวทาง ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง อีกทั้งปลูกพืชผักสวนครัวหลายชนิด รวมถึงเพาะเห็ด ทำนาข้าวสังข์หยด ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดพัทลุง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงาน จำนวน 20 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะเป็นสมาชิกถาวร มีรายได้ มีอาหารปลอดสารพิษรับประทาน และสามารถนำความรู้ไปสร้างอาชีพในที่ดินของตนเอง โดยไม่ต้องกลับไปทำงานต่างถิ่นอีก      สำหรับฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านครองชีพนี้ ได้เริ่มโครงการเมื่อครั้งที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านหัวป่าเขียว ในปี 2543 ซึ่งทรงรับทราบถึงความยากจนของราษฎร จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้หาพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อจัดทําโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้น โดยประชาชน 93 ราย ในบ้านครองชีพ ตําบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว ได้ร่วมกันถวายที่ดินรวม 254 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา สําหรับจัดทําโครงการดังกล่าวเพื่อสนองพระราชดำริ 

29 พ.ค. 2563

470 views

1234...96