พระราชสำนัก

พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2566

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2566    - กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท- สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า- พระองค์เจ้าสิริภาฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิ...

31 มี.ค. 2566

82 views

ข่าวล่าสุด

31 มี.ค. 2566

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2566

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2566    - กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท- สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า- พระองค์เจ้าสิริภาฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิ...

panisa_p

30 มี.ค. 2566

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2566

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2566    - กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท- กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 21 , ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ World Congress of Nephrology 2023 (WCN 2023) ...

panisa_p

29 มี.ค. 2566

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2566

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2566- กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาพยาบาลไตเทียม เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา (มูลนิธิชัยพัฒนา) ทรงร่วมงานปิดภาคเรียน ประจำปี 2565- สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)- อง...

panisa_p

23 มี.ค. 2566

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2566

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2566- ในหลวง โปรดเกล้าฯให้ส่งพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังปธน.ปากีสถาน ในโอกาสวันชาติ- กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามนักเรียน จปร. ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์- กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทอดพระเนตรการรำบวงสรวงท้าวสุรนารี ประจำปี 2566- พล.อ.ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล ประทานรางว...

panwilai_c

loading