ใจเอ๋ย (Male Version) Ost.พราวมุก | ภณ ณวัสน์ | Official MV

25.2K view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนอง/เรียบเรียงจักรกฤษณ์ มัฆนาโส

New Release CH3 Soundtrack

ทั้งหมด 99 เพลง

ใจเอ๋ย (Male Version) Ost.พราวมุก ศิลปิน : ภณ ณวัสน์ คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง : จักรกฤษณ์ มัฆนาโส เรียบเรียง : พิทยา พูลดาวทอง