ทอล์กโชว์

ตอนใหม่ EP.163

18K

ตอนใหม่ EP.187

291.6K

ตอนใหม่ EP.124

10.6K

ตอนใหม่ EP.210

57.5K

ตอนใหม่ EP.147

12.7K

ตอนใหม่ EP.52

14.6K