นี่คือรักใช่ไหม Ost.สายลับลิปกลอส | Doublebam | Official MV

5.2K view

ผู้แต่ง/คำร้องปลาทอง ธัญนันท์

ทำนองปลาทอง ธัญนันท์

เรียบเรียงศมา สิงห์โตเกษม / อธิพงษ์ หวานเหลือ

New Release 3Plus Soundtrack

ทั้งหมด 125 เพลง

นี่คือรักใช่ไหม Ost.สายลับลิปกลอส ศิลปิน : Doublebam เนื้อร้อง/ทำนอง : ปลาทอง ธัญนันท์ เรียบเรียง : ศมา สิงห์โตเกษม / อธิพงษ์ หวานเหลือ