ใจเอ๋ย Ost.พราวมุก | อิมเมจ สุธิตา | Official MV

23.1K view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนอง/เรียบเรียงจักรกฤษณ์ มัฆนาโส

New Release CH3 Soundtrack

ทั้งหมด 102 เพลง

ใจเอ๋ย Ost.พราวมุก ศิลปิน อิมเมจ สุธิตา คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง จักรกฤษณ์ มัฆนาโส