กักใจ Ost.สองเสน่หา | เอิ๊ต ภัทรวี | Official MV

17.4K view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนอง/เรียบเรียงBanana Boat

New Release CH3 Soundtrack

ทั้งหมด 99 เพลง

กักใจ Ost.สองเสน่หา ศิลปิน เอิ๊ต ภัทรวี คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง Banana Boat