ไปต่อ Ost.คุณได้ไปต่อ (To be continued) | ซี พฤกษ์ | Official MV

20.3K view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองปรเมศวร์ เหมือนสนิท

เรียบเรียงปรเมศวร์ เหมือนสนิท

New Release 3Plus Soundtrack

ทั้งหมด 169 เพลง

ไปต่อ Ost.คุณได้ไปต่อ (To be continued) ศิลปิน : ซี พฤกษ์ คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง,เรียบเรียง : ปรเมศวร์ เหมือนสนิท