เกมล่า Ost.เกมล่าทรชน | มาเรียม เกรย์ | Official MV

28.9K view

ผู้แต่ง/คำร้องเทิดศักดิ์ จันทร์ปาน และ วสกร เดชสุธรรม

ทำนอง/เรียบเรียงมาเรียม เกรย์ / ดนุชา เหมะรักษ์ และ สิทธิชัย กรดเครือ

New Release CH3 Soundtrack

ทั้งหมด 99 เพลง

เพลง เกมล่า Ost.เกมล่าทรชน ศิลปิน : มาเรียม เกรย์ คำร้อง : เทิดศักดิ์ จันทร์ปาน และ วสกร เดชสุธรรม ทำนอง : มาเรียม เกรย์ เรียบเรียง : ดนุชา เหมะรักษ์ และ สิทธิชัย กรดเครือ