ขอยอม Ost.เกมล่าทรชน | แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น | Official MV

37.4K view

ผู้แต่ง/คำร้องเทิดศักดิ์ จันทร์ปาน

ทำนอง/เรียบเรียงอภิชญา จันทร์ทอง / Yuan Luo

New Release CH3 Soundtrack

ทั้งหมด 99 เพลง

เพลง ขอยอม Ost.เกมล่าทรชน ศิลปิน : แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น คำร้อง : เทิดศักดิ์ จันทร์ปาน ทำนอง : อภิชญา จันทร์ทอง เรียบเรียง : Yuan Luo