สวัสดีที่แวะมา Ost.ซ่านเสน่หา | เอิ๊ต ภัทรวี | Official MV

29K view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองปรเมศวร์ เหมือนสนิท

เรียบเรียง-

New Release CH3 Soundtrack

ทั้งหมด 102 เพลง

สวัสดีที่แวะมา Ost.ซ่านเสน่หา ศิลปิน : เอิ๊ต ภัทรวี คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง : ปรเมศวร์ เหมือนสนิท