สายน้ำกับความรัก Ost.ภูตแม่น้ำโขง | ปราโมทย์ วิเลปะนะ | Official MV

13.4K view

ผู้แต่ง/คำร้องมณฑวรรณ ศรีวิเชียร

ทำนองเรืองกิจ ยงปิยะกุล

เรียบเรียงบุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล

New Release 3Plus Soundtrack

ทั้งหมด 111 เพลง

สายน้ำกับความรัก Ost.ภูตแม่น้ำโขง ศิลปิน : ปราโมทย์ วิเลปะนะ คำร้อง : มณฑวรรณ ศรีวิเชียร ทำนอง : เรืองกิจ ยงปิยะกุล เรียบเรียง : บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล