คนนอกหัวใจ Ost. มนต์รักหนองผักกะแยง | เมลดา สุศรี | Official MV

15.2K view

ผู้แต่ง/คำร้องจอร์น ขวัญชัย

ทำนองจอร์น ขวัญชัย/วชิระ จำปาหอม/ณัฐภูมิ คุ้มวงษ์

เรียบเรียง-

New Release 3Plus Soundtrack

ทั้งหมด 134 เพลง

เพลง คนนอกหัวใจ Ost. มนต์รักหนองผักกะแยง ศิลปิน : เมลดา สุศรี คำร้อง/ทำนอง : จอร์น ขวัญชัย เรียบเรียง : จอร์น ขวัญชัย/วชิระ จำปาหอม/ณัฐภูมิ คุ้มวงษ์