อย่าปล่อยมือ Ost.ขวัญฤทัย | โดม จารุวัฒน์ & ว่าน วันวาน | Official MV

11.3K view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองBanana Boat

เรียบเรียงBanana Boat

New Release 3Plus Soundtrack

ทั้งหมด 180 เพลง

อย่าปล่อยมือ Ost.ขวัญฤทัย ศิลปิน : โดม จารุวัฒน์ & ว่าน วันวาน คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง, เรียบเรียง : Banana Boat