ก็เพราะว่าเป็นห่วง

51 viewออกอากาศ อังคารที่ 15 มิถุนายน 2564

ปาฎิหาริย์รักแม่โพสพ ผู้ใหญ่จเด็จ (กล้วย เชิญยิ้ม) กับสมหมาย (สันติสุข พรหมศิริ) ต่างก็เห็นดีเห็นงามที่ภาคภูมิ (สวิส เตชภูวนนท์) ในร่างความหวัง (สรวิชญ์ สุบุญ) ทั้งสองรักกัน ชาวนาที่เคยร่วมโครงการของไผทต่างยกเลิกสัญญากันหมด บดินทร์ (โกสินทร์ ราชกรม) กับไผท (วิทิต แลต) ก็ฝันร้ายไม่ต่างจากชาวบ้าน ทั้งสองกลัวมากแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ทั้งสองคนคิดได้ ภาคภูมิดีใจที่ชาวบ้านหันกลับมาสนใจที่นา อยู่ ๆ ชาวบ้านก็เอาที่ดินมาขายให้ไผท ไผทกับบดินทร์ดีใจมากแต่ที่ดินทั้งหมดนั้นเป็นที่ดินตาบอดไม่มีทางเข้าออก ไผทกับบดินทร์โกรธมากที่ถูกขวัญข้าวกับภาคภูมิหลอก ภาคภูมิเองก็เป็นห่วงพ่อเช่นกัน ไผทยกเลิกสัญญาขายที่นาทั้งหมดแล้วเพราะนึกถึงความหลังครั้งเก่าที่เคยอยู่บ้านบางโคเผือก ทุกอย่างกำลังเป็นไปในทางที่ดีเวลาที่ขวัญข้าว (อนุธิดา อิ่มทรัพย์) ใกล้จะได้กลับสวรรค์เข้ามา ขวัญข้าวช่วยให้ฟ้าใหม่เชื่อเรื่องความหวังกับภาคภูมิสลับร่างกัน