เรื่องของหัวใจ

47 viewออกอากาศ พฤหัสที่ 10 มิถุนายน 2564

ปาฎิหาริย์รักแม่โพสพ บางโคเผือกจัดงานลอยกระทงและจัดประกวดนางนพมาศข้าวสวย หนูนา (กนกกาญจน์ จุลทอง) ก็ลงประกวดด้วย ขวัญข้าว (อนุธิดา อิ่มทรัพย์) มาปรึกษาเรื่องความรู้สึกของตนเองกับฟ้าใหม่ (พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์) ฟ้าใหม่บอกขวัญข้าวชอบภาคภูมิ (สวิส เดชภูวนนท์) เทวรักษ์ (ดนัย จารุจินดา) มาเตือนขวัญข้าวเรื่องความรักว่าทั้งหมดไม่มีทางเป็นไปได้ ขวัญข้าวแอบเอาเมล็ด ข้าวสีทองมาให้ภาคภูมิกับความหวัง (สรวิชญ์ สุบุญ) กิน แต่ทุกอย่างยังปกติ บดินทร์ (โกสินทร์ ราชกรม) เริ่มสงสัยในตัวความหวังหรือภาคภูมิมากยิ่งขึ้นจึงพยายามหาทางพิสูจน์ ตอนนี้ภาคภูมิกับความหวังต่างได้กลับคืนร่างเดิมของตนเองแล้ว ทำให้บดินทร์เสียหน้ากับสิ่งที่พูด แต่ภาคภูมิกลับความหวังกลับไม่ดีใจเอากลับร่างเดิมได้ แต่ไม่นานความหวังกับภาคภูมิก็สลับร่างกันเหมือนเดิมในขณะที่ขวัญข้าวกำลังจะบอกความในใจให้ความหวังรู้