อย่าหนีฉันกลับสวรรค์อีกนะ

270 viewออกอากาศ อังคารที่ 1 มิถุนายน 2564

ปาฎิหาริย์รักแม่โพสพ ความหวัง (สรวิชญ์ สุบุญ) ในร่างภาคภูมิ (สวิส เดชภูวนนท์) พยายามตัดใจจากฟ้าใหม่ (พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์) แต่ฟ้าใหม่กลับรักภาคภูมิหรือความหวังมากยิ่งขึ้นภาคภูมิดีใจที่ตอนนี้ต้นข้าวกำลังโต และตอนนี้เมล็ดข้าวที่สร้อยของภาคภูมิเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้ว ขวัญข้าว (อนุธิดา อิ่มทรัพย์) เองก็รู้สึกได้ว่าภาคภูมิเริ่มจะรักการทำนามากขึ้น ความหวังจัดอบรมให้พนักงานในบริษัทได้เรียนรู้การทำนาจึงพาไปสัมมนาที่บ้าน บางโคเผือก พนักงานได้เรียนรู้การทำนาแบบไร้สารเคมี บรรยากาศในการสัมมนาครั้งนี้เป็นไปอย่างสนุกสนาน เปี๊ยกแอบเอายาดองเข้ามา ขวัญข้าวเผลอกินเข้าไปจนเมาเผลอพูดความในใจขอโทษภาคภูมิ ภาคภูมิเองก็ดีใจที่ขวัญข้าวมาเป็นมนุษย์ช่วยตนเองปลูกข้าว