พูดให้มันดีๆนะ อะไรเล็ก

153 viewออกอากาศ พุธที่ 19 พฤษภาคม 2564

ปาฏิหาริย์รักแม่โพสพ หลังจากที่ภาคภูมิ (สวิส เตชภูวนนท์) กับความหวัง (สรวิชญ์ สุบุญ) สลับร่างกัน ความหวังต้องใช้ร่างนี้สร้างผลประโยชน์แก่ชาวนา และภาคภูมิเองก็ต้องเป็นชาวนาเต็มตัวในร่างความหวัง ภาคภูมิยังรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น ทั้งสองต้องเรียนรู้ชีวิตและหน้าที่ของกันและกัน ภาคภูมิใช้โอกาสนี้พูดให้สมหมายเชื่อและร่วมโครงการของภาคภูมินั้นเป็นสิ่งที่ดีกับชาวนา ความหวังในร่างภาคภูมิต้องไปบริหารงานแทนแต่ความหวังก็ทำไม่เป็นเดือดร้อนที่ภาคภูมิต้องรีบมาช่วยความหวังเพื่อไม่ให้คนสงสัย

คุณน่าจะชอบ