บ้านนอกแบบนี้ผีดุนะ

158 viewออกอากาศ ศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

ปาฏิหาริย์รักแม่โพสพ สมหมาย (สันติสุข พรหมศิริ) ไม่สบายจนต้องเข้าโรงพยาบาล ภาคภูมิ (สวิส เตชภูวนนท์) ยื่นมือเข้าช่วยและดูแลสมหมายดีมากจนกิตติแปลกใจ ความหวัง (สรวิชญ์ สุบุญ) ที่อยู่บ้านบางโคเผือกต้องลุกขึ้นมาทำกับข้าวทั้งที่ในชีวิตไม่เคยทำมาก่อนจึงต้องเรียนรู้โดยธิดาขวัญข้าว (อนุธิดา อิ่มทรัพย์) คอยช่วยสอน ความหวังในร่างภาคภูมิดูแลฟ้าใหม่เป็นอย่างดี ฟ้าใหม่ก็รู้สึกดีที่ภาคภูมิเอาใจใส่ตนเองมากผิดกับเมื่อก่อน เมื่อขวัญข้าวแอบถามถึงครอบครัวของภาคภูมิ ขวัญข้าวจึงรู้ว่าภาคภูมินั้นอยู่ตัวคนเดียวและมีฟ้าใหม่ (พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์) เป็นคู่หมั้นเพราะผู้ใหญ่เห็นดีเห็นงาม ความหวังทำหุ่นบริษัทของภาคภูมิตกเพราะยกเลิกสัญญา ภาคภูมิโกรธมากและตั้งใจจะทำนาให้สำเร็จเร็ว ๆ เพื่อจะได้กลับร่างตนเอง

คุณน่าจะชอบ