ปาฏิหาริย์รักแม่โพสพ EP.8

19.2K viewออกอากาศ พุธที่ 26 พฤษภาคม 2564

ปาฎิหาริย์รักแม่โพสพ ภาคภูมิ (สวิส เดชภูวนนท์) ในร่างความหวัง (สรวิชญ์ สุบุญ) อยากจะขอโทษธิดาขวัญข้าว (อนุธิดา อิ่มทรัพย์) จึงจุดธูปขอขมา ขวัญข้าวถูกแม่โพสพ (อรุณณภา พาณิชจรูญ) ลงโทษที่กลั่นแกล้งมนุษย์ แม่โพสพลงโทษขวัญข้าวด้วยการปลดจากเทพและเนรเทศจากสวรรค์ ขวัญข้าวไปลาและขอโทษภาคภูมิที่เป็นต้นเหตุให้ภาคภูมิต้องสลับร่างกันแบบนี้ ภาคภูมิเองก็เสียใจและตั้งใจจะทำนาให้สำเร็จเพื่อจะได้กลับร่างตนเอง ขวัญข้าวกลับมาแต่มาแบบมนุษย์ลูกสาวของผู้ใหญ่จเด็จ (กล้วย เชิญยิ้ม) ชื่อว่า ข้าวสวย ภาคภูมิดีใจมากที่ขวัญข้าวกลับมา ขวัญข้าวต้องเรียนรู้ชีวิตการเป็นมนุษย์ ความหวังในร่างภาคภูมิดูแลฟ้าใหม่ (พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์) เป็นอย่างดีผิดกลับเมื่อก่อนมาก ฟ้าใหม่มีความสุขมากอย่างที่ไม่เคยเป็น