ปาฏิหาริย์รักแม่โพสพ EP.22 [1/4]

15.3K viewออกอากาศ อังคารที่ 15 มิถุนายน 2564

ปาฎิหาริย์รักแม่โพสพ ผู้ใหญ่จเด็จ (กล้วย เชิญยิ้ม) กับสมหมาย (สันติสุข พรหมศิริ) ต่างก็เห็นดีเห็นงามที่ภาคภูมิ (สวิส เตชภูวนนท์) ในร่างความหวัง (สรวิชญ์ สุบุญ) ทั้งสองรักกัน ชาวนาที่เคยร่วมโครงการของไผทต่างยกเลิกสัญญากันหมด บดินทร์ (โกสินทร์ ราชกรม) กับไผท (วิทิต แลต) ก็ฝันร้ายไม่ต่างจากชาวบ้าน ทั้งสองกลัวมากแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ทั้งสองคนคิดได้ ภาคภูมิดีใจที่ชาวบ้านหันกลับมาสนใจที่นา อยู่ ๆ ชาวบ้านก็เอาที่ดินมาขายให้ไผท ไผทกับบดินทร์ดีใจมากแต่ที่ดินทั้งหมดนั้นเป็นที่ดินตาบอดไม่มีทางเข้าออก ไผทกับบดินทร์โกรธมากที่ถูกขวัญข้าวกับภาคภูมิหลอก ภาคภูมิเองก็เป็นห่วงพ่อเช่นกัน ไผทยกเลิกสัญญาขายที่นาทั้งหมดแล้วเพราะนึกถึงความหลังครั้งเก่าที่เคยอยู่บ้านบางโคเผือก ทุกอย่างกำลังเป็นไปในทางที่ดีเวลาที่ขวัญข้าว (อนุธิดา อิ่มทรัพย์) ใกล้จะได้กลับสวรรค์เข้ามา ขวัญข้าวช่วยให้ฟ้าใหม่เชื่อเรื่องความหวังกับภาคภูมิสลับร่างกัน