ยังจะเอาเปรียบพวกเขาอีกเหรอ

169 viewออกอากาศ ศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564

ปาฏิหาริย์รักแม่โพสพ ภาคภูมิ (สวิส เดชภูวนนท์) ตามหาพันธุ์ข้าวที่ทนต่อโรค กำนันเป็ด (เวนซ์ ฟอลโคเนอร์) ก็โก่งราคาพันธุ์ข้าว ความหวัง (สรวิชญ์ สุบุญ) ในร่างภาคภูมิแกล้งพูดจนกำนันเป็ดกลัวความลับแตกจึงยอมขายพันธุ์ข่าวในราคาถูก ภาคภูมิจึงได้พันธุ์ข้าวมา บดินทร์ (โกสินทร์ ราชกรม) แอบตามภาคภูมิมาที่บ้านบางโคเผือกเพราะสงสัยในตัวภาคภูมิมากขึ้น บดินทร์จึงทำการเจรจากับผู้ใหญ่เจด็จ (กล้วย เชิญยิ้ม) เรื่องการทดลองปุ๋ยเคมีตัวใหม่ แต่ทุกคนในหมู่บ้านใช้เกษตรอินทรีย์ในการทำนา สมหมาย (สันติสุข พรหมศิริ) พยามสอนลูกเกี่ยวกับการทำแบบนาไร้สารเคมี ภาคภูมิก็คิดตามสิ่งที่สมหมายถึงประโยชน์การทำแบบไรสารเคมี ที่บริษัทไทยฟาร์มภาคภูมิหรือความหวังนั้นอนุมัติโครงการแจกพันธุ์ข้าวแก่ชาวนาฟรี ชาวนาต่างดีใจและชื่นชมภาคภูมิมากขึ้น สมหมายทำพิธีทำขวัญข้าว (อนุธิดา อิ่มทรัพย์) ทั้งภาคภูมิและความหวังต่างตะลึงเพราะภาพตั้งหน้าสวยงามมาก เมล็ดข้าวที่ทั้งภาคภูมิและความหวังใส่ที่คอนั้นเปลี่ยนสีเป็นสีเทา แต่กว่าจะเปลี่ยนเป็นสีทอง เพื่อที่ความหวังและภาคภูมิจะกลับเข้าร่างเดิม ภาคภูมิต้องทำนาให้สำเร็จเสียก่อน