ปาฏิหาริย์รักแม่โพสพ EP.23

16.9K viewออกอากาศ พุธที่ 16 มิถุนายน 2564

ปาฎิหาริย์รักแม่โพสพ หลังจากที่ได้รับรู้ความจริง ฟ้าใหม่ (พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์) รู้ใจตนเองแล้วว่าแท้จริงรักความหวัง (สรวิชญ์ สุบุญ) ฟ้าใหม่บอกเลิกภาคภูมิ (สวิส เดชภูวนนท์) และขอรักกับความหวังในร่างภาคภูมิแทน ความหวังในร่างภูมิดีใจมาก ถึงฤดูเก็บเกี่ยว กำนันเป็ด (เวนซ์ ฟอลโคเนอร์ ) ยอมให้ชาวบ้านใช้รถเกี่ยวข้าวแบบฟรี ๆ ภาคภูมิกับขวัญข้าว (อนุธิดา อิ่มทรัพย์) ดีใจที่กำนันเป็ดเห็นใจชาวบ้าน ตอนนี้ภาคภูมิก็เข้าใจหัวอกชาวนามากขึ้น ภาคภูมิจะได้กลับคืนร่างตนเองและขวัญข้าวเองก็ต้องกลับสวรรค์ ขวัญข้าวแอบเสียใจอยู่ลึก ๆ ภาคภูมิรู้ว่าขวัญข้าวจะกลับสวรรค์แล้วจะไม่มีโอกาสได้เจอกันอีก ตอนนี้ภารกิจสำเร็จแล้วความหวังกับภาคภูมิพยายามกลับคืนร่างด้วยการกินเมล็ดข้าวที่คอตอนนี้เปลี่ยนสีทองแล้ว ภาคภูมิไม่ยอมกลับร่างเดิมเพราะอยากกอยู่กับขวัญข้าวแบบมนุษย์ ความหวังเองก็จะได้อยู่กับฟ้าใหม่เช่นกัน