สุดท้ายฉันก็เจ็บ Ost.ใจซ่อนรัก | หลิงหลิง คอง | Official MV

22.7K view

ผู้แต่ง/คำร้องปลาทอง ธัญนันท์ ทองศรีธนพงษ์

ทำนองปลาทอง ธัญนันท์ ทองศรีธนพงษ์

เรียบเรียงศมา สิงห์โตเกษม, อธิพงษ์ หวานหลือ

New Release 3Plus Soundtrack

ทั้งหมด 196 เพลง

Producer: อธิพงษ์ หวานเหลือ Lyrics / Melody: ปลาทอง ธัญนันท์ ทองศรีธนพงษ์ Arranged: ศมา สิงห์โตเกษม, อธิพงษ์ หวานหลือ Recorded at Lapulong Studio Edited: จารุพันธ์ ศรีม่วงกลาง, อธิพงษ์ หวานเหลือ Bass: ชวลิต กิจอนันต์ถาวร Guitar: นาย กรีเทพ ศิริเสวกุล All music: ศมา สิงห์โตเกษม Mixed and Mastered: ครุศักดิ์ เคนทวาย