หยดใจ (Raindrops) Ost.ในวันที่ฝนพร่างพราย | คิม ปัณณธร จิรศาสตร์ (Kim PROXIE) | Official MV

9.1K view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองจักรกฤษณ์ มัฆนาโส

เรียบเรียงพิทยา พูลดาวทอง, ศมา สิงห์โตเกษม

New Release 3Plus Soundtrack

ทั้งหมด 196 เพลง

หยดใจ (Raindrops) Ost.ในวันที่ฝนพร่างพราย ศิลปิน : คิม ปัณณธร จิรศาสตร์ (Kim PROXIE) คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง : จักรกฤษณ์ มัฆนาโส เรียบเรียง : พิทยา พูลดาวทอง, ศมา สิงห์โตเกษม