เคลียร์ (Clear) Ost.ในวันที่ฝนพร่างพราย | Mabelz PiXXiE | Official MV

11.5K view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์, ปรเมศวร์ เหมือนสนิท

ทำนองปรเมศวร์ เหมือนสนิท

เรียบเรียงปรเมศวร์ เหมือนสนิท

New Release 3Plus Soundtrack

ทั้งหมด 196 เพลง

เคลียร์ (Clear) Ost.ในวันที่ฝนพร่างพราย ศิลปิน : Mabelz PiXXiE คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์, ปรเมศวร์ เหมือนสนิท ทำนอง,เรียบเรียง : ปรเมศวร์ เหมือนสนิท