ไม่บอกก็รู้ว่ารัก Ost.ใจซ่อนรัก | DoubleBam x MOBYe | Official MV

8K view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองปรเมศวร์ เหมือนสนิท

เรียบเรียงปรเมศวร์ เหมือนสนิท

New Release 3Plus Soundtrack

ทั้งหมด 196 เพลง

เพลง ไม่บอกก็รู้ว่ารัก Ost.ใจซ่อนรัก ศิลปิน : DoubleBam x MOBYe คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง, เรียบเรียง : ปรเมศวร์ เหมือนสนิท