จะรักหรือจากฉันไป (Love me or Leave me) Ost.ดุจอัปสร | Zom Marie | Official MV

5.1K view

ผู้แต่ง/คำร้องมณฑวรรณ ศรีวิเชียร

ทำนองเรืองกิจ ยงปิยะกุล

เรียบเรียงเรืองกิจ ยงปิยะกุล

New Release 3Plus Soundtrack

ทั้งหมด 196 เพลง

จะรักหรือจากฉันไป (Love me or Leave me) Ost.ดุจอัปสร ศิลปิน : Zom Marie คำร้อง : มณฑวรรณ ศรีวิเชียร ทำนอง/เรียบเรียง : เรืองกิจ ยงปิยะกุล