ธรรม Life EP.46 [1/1]

221 Views ออกอากาศ พฤหัสที่ 26 มีนาคม 2563

พระพุทธศาสนามุ่งเน้นสอนหนทางแห่งการพ้นทุกข์เป็นสำคัญ ผู้ที่เห็นโทษของความทุกข์จึงแสวงหาเส้นทางที่จะพ้นทุกข์ คำถามของคุณผู้ชมวันนี้คือ บวชเป็นพระแล้วยังมีความทุกข์ไหม ท่านอมโรภิกขุ ท่านเมตตาตอบคำถามไว้ในรายการธรรมlifeทาง CH3Plus