ธรรม Life

ธรรม Life

ธรรม Life

ธรรม Life ธรรมสบายๆ ที่ชีวิตต้องใช้ ดำเนินรายการโดย คุณ อ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์ รายการที่จะปรับเปลี่ยนให้เรื่องราวของธรรมะเป็นสิ่งที่ร่วมสมัยเข้ากับยุคปัจจุบัน ทำให้คุณสามารถใช้หลักธรรมประยุกต์เข้ากับทุกๆเรื่องราวในชีวิตประจำวันของคุณ รับชมรายการ ธรรม Life ธรรมสบายๆ ที่ชีวิตต้องใช้ วันอังคารและพฤหัสบดี 2 ทุ่ม ทาง Mello

คุณน่าจะชอบ