ธรรม Life EP.16 [1/1]

782 Views ออกอากาศ ศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562

“การให้” เป็นสิ่งดี แต่ใครจะรู้ว่าการให้นั้นต้องขนาดไหนถึงจะพอดี ถ้าให้แล้วผู้รับมีความสุข ในขณะที่ตัวผู้ให้เองก็ไม่รู้สึกทุกข์ด้วย แต่ถ้ามันไม่เป็นแบบนั้นล่ะ หากฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งเกิดอึดอัดขึ้นมา จากคำถามนี้ “ให้แค่ไหนถึงเรียกว่าพอ” พระครูธรรมรัต (ธนัญชัย เตชปัญโญ) ได้เมตตาตอบไว้ในรายการ ธรรมlife ธรรมสบายๆ ที่ชีวิตต้องใช้ทาง Mello