อยากปล่อยวางต้องทำยังไง EP.9

[1/1]

537 view ออกอากาศ พุธที่ 11 ธันวาคม 2562

"รู้ว่าทุกข์ รู้ว่าต้องปล่อยวาง อยากปล่อยวาง แต่ปล่อยไม่ได้ ต้องทำยังไง" ทั้งอ่าน ทั้งฟังมา ทุกข์ต้องแก้ด้วยปล่อยวาง แต่ในชีวิตจริง มันไม่ฟังก์ชั่น วางไม่ลง อ้อมสุนิสา นมัสการเรียนถามพระนวลจันทร์ กิตติปัญโญ วัดวิวัฏฏะ จ.เลย ได้คำตอบที่เคลียร์ไปเลย ฟังพร้อมกันที่ Mello