ต่อให้สิ้นชีวิต ฉันก็ไม่มีวันทิ้งเจ้า

163.7K view ออกอากาศ อังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562

หนึ่งด้าวฟ้าเดียว ม่วง(กิก ดนัย)ไถ่ตัวสุ่น(หญิง จุฬาลักษณ์)ได้แล้ว ม่วงพาสุ่น(ปุ๊ มนตรี)ไปอยู่บ้านแต่มิ่งไม่พอใจ เจ้าจอมเพ็ญ(น้ำผึ้ง ณัฐริกา)หาผู้หญิงมาให้องค์เชษฐ์(บอล วิทวัส)เพื่อแลกกับการช่วยพลเทพ(ต้น จักรกฤษณ์)และแผลฤทธิ์ พลเทพและแผลงฤทธิ์(นิรุติ สาวสุดชาติ)แค่ถูกพักงาน อังวะล้อมกรุงศรีโดยสมบูรณ์ และยิ่งปืนใส่กรุงศรี ชาวบ้านยิ่งเดือนร้อนหนัก แต่ทุกคนยังเชื่อว่ากรุงศรีจะรอดพ้นจะอังวะ ทัพของพระยาตากสู้อย่างเข้มแข็ง แต่พระยาเพชรบุรีมั่นใจในตนเองมากจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายจนทำให้พายแพ้ต่ออังวะ