พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชมงคลวัชโรดม

โดย panwilai_c

8 ก.ค. 2565

4 views

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชมงคลวัชโรดมวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชมงคลวัชโรดม ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ พระมงคลวัชโรดม เป็นพระราชาคณะชั้นราชทั้งนี้ พระราชมงคลวัชโรดม หรือ หลวงปู่บุญพิน เป็นพระวิปัสสนาจารย์ชื่อดัง แห่งวัดผาเทพนิมิต อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร และประธานสงฆ์ที่พักสงฆ์ดอยเทพนิมิต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันสิริอายุ 90 ปี พรรษา 67 มีนามเดิมว่า บุญพิน เจริญชัย เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อปี 2498 ที่วัดป่าอิสระธรรม บ้านวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร และมุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม จนสอบได้นักธรรมตรี-โท-เอก ตามลำดับที่สำนักเรียนวัดสุทธิมงคล อำเภอพรรณานิคมจากนั้นได้ออกธุดงค์กับหลวงปู่อ่อน จนกระทั่งปี 2534 จำพรรษาที่วัดผาเทพนิมิต จังหวัดสกลนคร ต่อมาในปี 2554 ผู้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินบนเชิงเขานาคเกิด อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พร้อมนิมนต์ให้มาจำพรรษา ก่อนพัฒนาขึ้นเป็นสำนักสงฆ์ ชื่อ "ที่พักสงฆ์ ดอยเทพนิมิต"และด้วยความเป็นพระนักปฏิบัติ ที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย จนเป็นที่นับถือศรัทธาของพุทธศาสนิกชน จึงได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครู สุวิมลบุญญากร และได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นเอก ในราชทินนามเดิม ก่อนได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระมงคลวัชโรดม เมื่อเดือนมีนาคม 2565 และเป็นพระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสนาธุระที่ พระราชมงคลวัชโรดม ภาวนานิยมธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

Related News