พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

โดย kodchaporn_j

25 พ.ค. 2565

301 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ในหลวง - พระราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ วัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู    

ในหลวง ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน    

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้    

ผู้แทนพระองค์ ทรงเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 44    

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ตรัง    

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานของ รร.ราชประชานุเคราะห์-รร.ในโครงการกองทุนศึกษา จ.อุตรดิตถ์