พระราชสำนัก

ในหลวง ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

โดย kodchaporn_j

25 พ.ค. 2565

13 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ในโอกาสวันเอกราช ของราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ในโอกาสวันเอกราช ของราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ความว่า" สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะฮ์ที่ 2 อิบน์ อัลฮุซัยน์ แห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน กรุงอัมมาน ในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคล และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชน และความรุ่งเรืองไพบูลย์ของราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนหม่อมฉันเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยและราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนจะพยายามสร้างโอกาสเพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมและกระชับสัมพันธไมตรี ความเป็นหุ้นส่วน และความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย "(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Related News