พระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

โดย kodchaporn_j

25 พ.ค. 2565

33 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้วันนี้เวลา 8 นาฬิกา 15 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทรงรับการถวายความเคารพจากแถวนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5 จำนวน 1 พัน 334 นาย ในโอกาสเปิดภาคการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจ ก่อนจะเริ่มปีการศึกษาใหม่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และทรงเป็นอาจารย์พิเศษกองวิชาประวัติศาสตร์ โดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในโอกาสสำคัญๆ ซึ่งในปีการศึกษานี้ ทรงสอน 2 รายวิชาได้แก่ รายวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ให้กับ นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ในฐานะรายวิชาบังคับ ,และวิชาประวัติศาสตร์ยุโรป ให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 ในฐานะรายวิชาเลือกเสรี นอกจากนี้ยังทรงนำนักเรียนนายร้อยไปทัศนศึกษาดูงานเปิดโลกกว้างให้เข้าใจวัฒนธรรม และสังคมอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนนายร้อย สำเร็จการศึกษาออกไปเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพ และประเทศชาติเวลา 15 นาฬิกา 7 นาที เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้​​1. นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ) สำหรับจัดสร้างห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ ให้แก่โรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม, โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี, โรงพยาบาลสุรินทร์ และโรงพยาบาลชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย​​2. นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ)สำหรับพัฒนาห้องผู้ป่วยปรกติเป็นห้อง "เซมิ ไอซียู" (Semi ICU) ให้แก่โรงพยาบาลชลบุรี, โรงพยาบาลปทุมธานี, โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, โรงพยาบาลสระบุรี และโรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี​​3. นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ) สำหรับพัฒนาห้องผู้ป่วยปรกติเป็นห้อง "เซมิ ไอซียู" (Semi ICU) ให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี​​4. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ และคณะจากสถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ) สำหรับพัฒนาห้องผู้ป่วยปรกติเป็นห้อง "เซมิ ไอซียู" (Semi ICU) ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี​​5. นายณัทชพงษ์ เลาวัณย์ศิริ และนางศรีสอาด ชั้นสามารถ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ) สำหรับพัฒนาห้องผู้ป่วยปรกติเป็นห้อง "เซมิ ไอซียู" (Semi ICU) ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

แท็กที่เกี่ยวข้อง