พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ตรัง

โดย kodchaporn_j

25 พ.ค. 2565

17 views

องคมนตรี ติดตาม ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดตรังวันนี้ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วยพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านเขาพลูพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบางสักที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2549 ตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ โดยอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่ จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทั้งนี้หากโครงการฯ แล้วเสร็จ จะสามารถช่วยเหลือราษฎรในตำบลบางสัก จำนวน 540 ครัวเรือน ได้มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ รวมทั้งพื้นที่การเกษตรด้วยในช่วงบ่าย องคมนตรี เดินทางไปเปิดอาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตศูนย์ผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง และตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านไร่เหนือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2560 ตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ สร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎร จำนวน 476 ครัวเรือน ได้มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ และยังช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด นอกจากนี้ราษฎรยังได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำ โดยมีเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานตรัง ร่วมเป็นคณะกรรมการกลุ่ม เพื่อให้การบริหารการใช้น้ำมีประสิทธิภาพสูงสุด

Related News