ข่าวดีคนอยากเลิกบุหรี่ อย.เลือก ‘ยาอดบุหรี่’ เข้าบัญชียาหลัก ใช้สิทธิบัตรทองฟรี

อย.เผยคัดเลือกยาเม็ดไซทิซีน (Cytisine) หรือยาอดบุหรี่ เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ สำหรับรักษาภาวะติดนิโคติน ชี้ปลอดภัยสูง ผลข้างเคียงน้อย และราคาไม่แพง หลังพบมะเร็งปอดเป็น 1 ใน 5 ของมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย โดยผู้ที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงป่วย 20-30 เท่า

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2567 นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า มะเร็งปอดเป็น 1 ใน 5 ของมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการสูบบุหรี่ โดยผู้ที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 20-30 เท่า ซึ่งทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งที่ค่อนข้างสูงและเป็นภาระของทั้งผู้ป่วยและภาครัฐ ดังนั้น การเพิ่มการเข้าถึงยาอดบุหรี่ให้สามารถเบิกจ่ายได้ในระบบหลักประกันสุขภาพผ่านบัญชียาหลักแห่งชาติ จะเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งปอดสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้พิจารณาทบทวนรายการยากลุ่มรักษาภาวะติดนิโคตินหรือยาอดบุหรี่ พบว่า ยาแผนปัจจุบันที่ใช้อยู่บางรายการมีราคาแพง มีอาการข้างเคียงสูง ทำให้เกิดปัญหาในการเข้าถึงยาของผู้ป่วย ดังนั้น จึงได้คัดเลือกยาเม็ดไซทิซีน (Cytisine) เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ ในบัญชียาพื้นฐาน (บัญชี ก) สำหรับรักษาภาวะติดนิโคติน เนื่องจากเป็นยาที่มีข้อมูลการใช้ในต่างประเทศมานาน มีความปลอดภัยสูง ผลข้างเคียงน้อย และราคาไม่แพง


นอกจากนี้ อย.ยังได้อนุมัติทะเบียนตำรับยา เลขทะเบียน 1A 15006/66 (NC) (ชื่อการค้า Cytisine GPO) รูปแบบยาเม็ดสำหรับกิน ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม พร้อมปลดจากยาควบคุมพิเศษเป็นยาอันตราย ส่งผลให้สามารถจำหน่ายยาได้ในร้านยาและสามารถเบิกจ่ายได้ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  โดยประชาชนไม่ต้องจ่ายเงินเอง ขอให้ประชาชนมั่นใจ อย. มุ่งมั่นในการดำเนินงานให้ประชาชนเข้าถึงยาป้องกันและรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสม


ขณะที่เพจ Drama-addict ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า

“ข่าวดีสำหรับคนที่อยากเลิกบุหรี่

ตอนนี้ อย ได้เอายาไซทิซีน ซึ่งเป็นยาที่ใช้สำหรับเลิกบุหรี่ เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว จากนี้ไปยาตัวนี้สามารถเบิกจ่ายได้ ฟรี เหมือนยาตัวอื่นๆ ตามสิทธิบัตรทอง

ซึ่งยาตัวนี้เป็นสารสกัดอัลคาลอยด์ แบบเดียวกับที่พบในพืชสมุนไพรหลายตัว ส่วนของตัวนี้ จะเป็นตัวที่องค์การเภสัช สกัดจาก "เมล็ดจามจุรีสีทอง" ซึ่งเมื่อใช้ยาตัวนี้ เวลาหยุดสูบบุหรี่ ซึ่งปรกติจะลงแดง หงุดหงิด กระสับกระส่าย ยาตัวนี้จะช่วยให้ผ่อนคลาย ไม่เครียดไม่หงุดหงิดเมื่อเลิกบุหรี่

คนที่ติดบุหรี่ทั้งบุหรี่จริงบุหรี่ไฟฟ้า เตรียมไปปรึกษาแพทย์ใกล้บ้านเพื่อรับยาตัวนี้ไปใช้ได้

อนึ่ง ยาตัวนี้มีใช้ใน ตปท มาช้านาน ความปลอดภัยสูง และผลข้างเคียงต่ำ”

โดย thichaphat_d

5 ก.พ. 2567

913 views

EP อื่นๆ