ตลท.ห้ามซื้อขายหุ้น JKN ชั่วคราว หนี้สินสูงกว่าสินทรัพย์ 4,285 ล้านบาท บอร์ดบริษัทยกทีมลาออก

ตลท.ขึ้น SP - NP หุ้น JKN ผู้สอบบัญชีไม่ให้ความเชื่อมั่นงบการเงิน ห้ามซื้อขายหุ้นชั่วคราว หนี้สินสูงกว่าสินทรัพย์ 4,285 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหุ้น JKN ยังประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องหลังจากก่อนหน้านี้ได้ยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย โดยเริ่มจากการ ไม่สามารถจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ ซึ่งมีรายงานว่า ปัจจุบัน JKN มีหนี้สินสูงกว่าสินทรัพย์ถึง 4,285 ล้านบาท

และในช่วงเช้าก็มีกรรมการของบริษัทจำนวน 5 คนขอลาออกจากตำแหน่ง

ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. ประกาศขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP หลักทรัพย์บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรีป จำกัด (มหาชน) กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

โดยเครื่องหมาย SP วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 และขึ้นเครื่องหมาย NP วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น/ไม่ให้ความเชื่อมั่นต่องบ


โดย nicharee_m

15 พ.ย. 2566

318 views

EP อื่นๆ