เศรษฐกิจ

สภาธุรกิจเอเปค เปิดแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เสนอที่ประชุมผู้นำเอเปค

โดย parichat_p

16 พ.ย. 2565

27 views

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ 2022 เปิดเผยว่า ภาคเอกชนพร้อมส่งมอบข้อเสนอแนะและแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแก่ภาคนโยบายผ่านเวทีการประชุมเอเปค 2022 โดยได้รวบรวมขึ้นจากความขัดแย้งและแนวโน้มของเศรษฐกิจโลก และความท้าทายหลายประการ ทั้งความไม่มั่นคงด้านอาหาร และพลังงาน ผลกระทบต่อเนื่องจากโควิด การหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น


โดยได้ข้อสรุปรวม 69 ข้อ ภายใต้เป้าหมายใหญ่ 2 แนวทาง คือ การส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและยั่งยืน และการกลับมาสร้างแรงกระตุ้นสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั่วถึงและมีความยืดหยุ่น โดยคณะทำงานจะทำการส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์แก่ผู้นำเอเปคต่อไปรับชมได้ทางยูทูบ : https://youtu.be/-r8F4HooSL4

คุณอาจสนใจ