ใช่เธอหรือเปล่า Ost.18มงกุฎสะดุดเลิฟ | Txrbo Feat.แจ็คกี้ ชาเคอลีน | Official MV

5.3K view

ผู้แต่ง/คำร้องณิฐิพัฒน์ รับสุข, ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองเต็น ธีรภัค

เรียบเรียงเต็น ธีรภัค

ใช่เธอหรือเปล่า Ost.18มงกุฎสะดุดเลิฟ ศิลปิน : Txrbo Feat.แจ็คกี้ ชาเคอลีน คำร้อง : ณิฐิพัฒน์ รับสุข, ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง : เต็น ธีรภัค