ร้ายนัก Ost. ป่านางเสือ | JUM COLORPiTCH | Official MV

6.2K view

ผู้แต่ง/คำร้องณิฐิพัฒน์ รับสุข, ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองพิทยา พูลดาวทอง

เรียบเรียงพิทยา พูลดาวทอง, ศมา สิงห์โตเกษม

ร้ายนัก Ost.ป่านางเสือ ศิลปิน JUM COLORPiTCH คำร้อง ณิฐิพัฒน์ รับสุข, ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง พิทยา พูลดาวทอง เรียบเรียง พิทยา พูลดาวทอง, ศมา สิงห์โตเกษม