เลือดเจ้าพระยา Ost.เลือดเจ้าพระยา | แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น | Official MV

9K view

ผู้แต่ง/คำร้องThe Must

ทำนองจักรกฤษณ์ มัฆนาโส

เรียบเรียงพิทยา พูลดาวทอง / ศรายุทธ แสงชุมพล

เลือดเจ้าพระยา Ost.เลือดเจ้าพระยา ศิลปิน แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น คำร้อง The Must ทำนอง จักรกฤษณ์ มัฆนาโส เรียบเรียง พิทยา พูลดาวทอง / ศรายุทธ แสงชุมพล