ไม่ฝันไปใช่ไหม Ost.หมอหลวง | กลม อรวี Feat. หนึ่ง ณรงค์วิทย์ | Official MV

12.9K view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองพิทยา พูลดาวทอง

เรียบเรียงพิทยา พูลดาวทอง

ไม่ฝันไปใช่ไหม Ost.หมอหลวง ศิลปิน กลม อรวี Feat. หนึ่ง ณรงค์วิทย์ คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง / เรียบเรียง พิทยา พูลดาวทอง